Μπορείτε να αγοράσετε το πακέτο μαθημάτων


Μπορείτε να αγοράσετε την συνδρομή που επιθυμείτε

69.99€/έτος

1000

5€/έτος

Μαθητευόμενος - 1000

1100

5€/έτος

Άπειρος - 1100

1200

5€/έτος

Νεοφώτιστος - 1200

1300

5€/έτος

Ταλαντούχος - 1300

1400

5€/έτος

Με ικανότητες - 1400

1500

5€/έτος

Μέσος σκακιστής - 1500

1600

5€/έτος

Επιδέξιος - 1600

1700

5€/έτος

Σοφιστικέ - 1700

1800

5€/έτος

Προχωρημένος - 1800

1900

5€/έτος

Ισχυρός - 1900

2000

5€/έτος

Εξειδικευμένος - 2000